Startpuljeinndelingen er klar

For å unngå farlige situasjoner i starten av Nydalsløpet og for å skape et mer kompakt arrangement vil vi i år kjøre med 4 separate startpuljer. De ser slik ut:

18:00 – Barnevogn og Opp av Sofaen
18:10 – Aktiv (alle bortsett fra Aktiv <20 min.)
18:15 – Mosjon (alle)
18:35 – Aktiv <20 min

For siste startpulje (Aktiv < 20 min) er det starttid med startskuddet og «først til mål» som gjelder. For alle andre er det dynamisk tidtaking, dvs start- og måltid er når du passerer hhv. startstrek og målstrek.

Dette vil forhåpentligvis skape en bra opplevelse for alle!