Oppdatert løperinfo

Løperinfo er nå oppdatert med følgende informasjon.

Starttider for de ulike puljene
18:00 Aktiv 1 & 2
18:05 Mosjon 1 (under 27 min.)
18:10 Mosjon 2 (over 27 min.)
18:15 Opp av sofaen & barnevogn (2,7 km)
18:30 Elite (under 20 min.)

I alle klasser, med unntak av elite, starter tiden for hver enkelt løper når man krysser startlinjen.  I eliteklassen teller tiden fra startskuddet går.

Startnummer
Startnummer kan hentes på arena på løpsdagen fra kl 16. Det er viktig at alle har sitt eget startnummer og at chip’en som er festet bak på startnummeret ikke fjernes da dette er det som registrerer løpernes tid.

Premiering
Premieutdelingen vil bli avholdt på arena like etter at alle er i mål.

 
Påmelding gjøres fortsatt her: https://signup.eqtiming.no/?Event=Nydalslopet