Nye starttider

På grunn av gledelig stor deltagelse har vi valgt å endre starttidene til de ulike puljene noe fra det som tidligere har blitt oppgitt.

Startidene for de ulike puljene vil være:

18:00 Opp av sofaen (2,7 km) og barnevogn
18:05 Aktiv 1 (under 23 minutter)
18:10 Aktiv 2 (over 23 minutter)
18:15 Mosjon 1 (under 27 minutter)
18:20 Mosjon 2 (over 27 minutter)
18:40 Elite (under 20 minutter) 

Endringene har blitt gjort for å hindre unødvendig køløping og vil forhåpentligvis gi en enda bedre løpsopplevelse for alle!