Kjære løpevenner!

Vi ønsker å informere om hvilke vurderinger arrangementkomiteen for Nydalsløpet har gjort når det gjelder gjennomføring av Nydalsløpet 2020 sett i lys av risiko for smittespredning av covid-19.

I utgangspunktet er datoen for Nydalsløpet 2020 satt til torsdag 27.august. Vi følger rådene fra FHI tett, og ser at en rekke idrettsarrangementer i Norge før sommeren har blitt avlyst eller utsatt.

Vi planlegger derfor for å kunne gjennomføre løpet som planlagt, men forbereder oss samtidig på at vi må innføre risikoreduserende tiltak og evt. utsette arrangementet til senere på høsten.

Nydalsløpet 2020 vil dermed bli gjennomført, enten i tradisjonell eller utradisjonelt format.

Hold dere løpende, så holder vi dere løpende oppdatert