Startnummerutdeling

Vi anbefaler alle løpere å hente startnummer i forkant av løpsdagen hos vår samarbeidspartner Odeon kino i Vitaminveien 27.

Odeon kino er klare for å utdele ditt startnummer 5. og 6. september mellom kl. 1130 og kl. 2100.

Det er selvfølgelig også mulig å hente startnummeret i sekreteriatet på arena, men det må påregnes kø her.