Løype

Det tilbys to ulike løyper på hhv. 3 km og 5 km.

Begge løypene har start ved Gullhaugtorg i Nydalen. Løypene er kuperte og går både på asfaltveier og grusstier i hjertet av Nydalen.

Løypekart under viser traséen for 5 kilometeren. 3 kilometeren starter med å krysse Akerselva direkte over Gullhaug bru og følger deretter samme trasé som 5 kilometeren til mål.

Arenaskisse:

arenaskisse 2018.All