Påmelding

Påmelding til løpet, 1. september 2022, gjøres her:

PÅMELDING – EQ Timing

Alternativ lenke: https://signup.eqtiming.com/paamelding/nydalsloepet-2022/g295.32688?event=nydalslopet

Ved spørsmål angående påmelding ta kontakt med:

John Kasper Svergja – epost: john.k.svergja@gmail.com